ติดต่อเต็นท์

เจ แอนด์ เจ คาร์เซลล์เซอร์วิส

260 หมู่ 7 ตำบลท่าวังทอง

อ.เมือง จ.พะเยา

081-9936598, 081-2878213